Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten

Annulering

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn.

Terugtrekken van uw contract

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen Mark3D Benelux BV, Brabantlaan 3D, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch, Tel: 0031 73 3030490, Mail: markforged@mark3d.com, door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post of e-mail) van uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering
Als u zich terug trekt uit het contract, zullen wij al u betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering selecteert dan die wij aanbieden, goedkoopste is Standard) onmiddelijk terugbetalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen.
U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Voorbeeldformulier herroeping

(Wanneer u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u deze terug.)
– Aan [Vul in: Naam/bedrijf, adres van de geadresserde van de intrekking, E-Mail adres]:
– Ik/wij (*) herroep(en) het door mij/ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)
– Bestelt op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen indien op papier genotificeerd)
– Datum
—————————————
(*) Verwijder indien niet van toepassing.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten
– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs was overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet kan worden geleverd tot 30 dagen na het sluiten van het contract en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten
– voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onafscheidbaar vermengd zijn met andere goederen na levering;
– voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd.

Opbrengst

De modaliteiten vermeld in dit hoofdstuk “Retourzendingen” zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht in overeenstemming met Art. het gedeelte getiteld “Instructies over het herroepingsrecht voor consumenten”.

Klanten worden verzocht de goederen voor terugzending aan Mark3D Benelux B.V. te retourneren, Brabantlaan 3D, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands, Tel: +31 (0)73 3030 490 , Mail: markforged@mark3d.com, om de terugkeer aan te kondigen. Op deze manier stellen ze de verkoper in staat om de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.

Klanten worden verzocht om de goederen als prepaid-pakketten terug te sturen naar de verkoper en de bon te bewaren. Op verzoek zal de verkoper de verzendkosten voor de klant vergoeden, tenzij deze voor rekening van de koper zijn.

Klanten worden verzocht om schade of besmetting van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk moeten de goederen in de originele verpakking met alle accessoires aan de verkoper worden geretourneerd. Als de originele verpakking niet langer in het bezit van de koper is, moet een andere geschikte verpakking worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade en om eventuele schadeclaims als gevolg van een gebrekkige verpakking te voorkomen.